REDAKSİYA ÜZVLƏRİ

SÜLEYMANOV A.Ş Texnika elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Texnologiya Universitetinin rektoru,əməkdar müəllim.

Baş redaktor

Sakit Verdiyev Prof., Azərbaycan Texnologiya Universiteti, Azərbaycan

Baş redaktorun müavini

Dmitriy Mişin Prof. Telekommunikasiya və İnformatika Povoljye Dövlət Universitetinin rektoru, Rusiya

İqor Doroxov Akademik.,D.İ.Mendeleyev adına Moskva Kimya-Texnologiya Universiteti, Rusiya

Arçill Pranqişvili Akademik., Gürcüstan Texniki Universitetinin rektoru, Gürcüstan

Telman Əliyev Akademik .,Kibernetika İnstitutu AMEA, Azərbaycan

Rasim Əliquliyev Akademik., İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu AMEA, Azərbaycan

Aleksandr Ediberidze Prof.Gürcüstan Texniki Universiteti, Gürcüstan

Oleq Maslov Prof.Telekommunikasiya və İnformatika Povoljye Dövlət Universiteti, Rusiya

Aşok Despande Prof.Hindistan Texnologiya Universiteti, Hindistan

Vasif Nəbiyev Prof.Qara Dəniz Texniki Universiteti, Türkiyə

Sədat Ağleylək Prof , YaxınŞərq Texniki Universiteti, Türkiyə

İmamverdiyev Yadigar Dr.İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu AMEA, Azərbaycan

Suxostat Lyudmila Dr.İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu AMEA, Azərbaycan

Rövşən Hacıyev Dr.Azərbaycan Texnologiya Universiteti, Azərbaycan

Abuzəddin Adamov Dr.Azərbaycan Diplomatik Akademiyası, Azərbaycan

Vüsalə Bayramova Azərbaycan Texnologiya Universiteti

Məsul katib